האתר מאובטח לביצוע תשלומים באמצעות כרטיס אשראי

סמל עירייה - עיריית נתניה
עיריית נתניה

בקשה לתו חניה


פרטים אישיים

*
*
*
*

*
*

כתובת מגורים

*

*

*


פרטי הרכב

*

*
*
*
*

קבצים מצורפים

נא לצרף את המסמכים בכיוון הנכון ולא הפוכים

*
*
*


שליחת בקשה לתו חניה

לידיעת המבקש,

1. במילוי הטופס בלבד, אין הרשות מתחייבת להפקת התו המבוקש, אלא בהתאם לנהליה ולאישור שישלח למייל שצויין בבקשה.

2. תו החניה הונפק על פי מס רכב, בעת מכירת רכב ו/או החזרת הרכב למקום העבודה יש ליצור קשר עם המחלקה המנפיקה ברשות.

3. תו החניה הונפק בהתאם לכתובת המגורים שהצהרת, עם שינוי כתובת המגורים יש ליצור קשר עם המחלקה המנפיקה ברשות.

בשליחת הבקשה, הינך מאשר את ההצהרה הבאה:

הנני מצהיר, כי כל המידע המפורט בבקשה ובמסמכים המצורפים לה נכון. ידוע לי כי מסירת פרטים כוזבים לעניין הגשת הבקשה ושימוש בתו שלא בהתאם להתחייבותי כמפורט למעלה הינם עבירה על החוק וזכות השימוש בתו תפקע ולעירייה תהיה הזכות לבטל את התו, וזאת בנוסף ליתר הסעדים העומדים לרשותה.loading...

טוען נתונים...