האתר מאובטח לביצוע תשלומים באמצעות כרטיס אשראי

סמל עירייה - עיריית רעננה
עיריית רעננה

בקשה לתו חניה


פרטים אישיים

*
*
*
*

*

כתובת מגורים

*

*

*


פרטי הרכב

*
*
*

קבצים מצורפים

נא לצרף את המסמכים בכיוון הנכון ולא הפוכים

*
*שליחת בקשה לתו חניה

תו החניה יחולק ללא תשלום בהצגת תעודת זהות וספח תעודת הזהות בה רשומה כתובתו של התושב ברעננה. וכן רשיון הרכב הרשום על שמו או אישור ליסינג מהחברה.

הצהרת המבקש:
עם קבלת תו החניה הנני מתחייב בזאת:
1. לשמור על שלמות התו.
2. לא להעביר את התו לרכב אחר ו/או לכל שימוש אחר.
3. להחזיר את התו לרשות החניה עם מכירת הרכב ו/או עם החזרת הרכב למקום העבודה.
4. להחזיר את התו לרשות החניה, עם שינוי מקום מגוריי.

הנני מצהיר, כי כל המידע המפורט בבקשה ובמסמכים המצורפים לה נכון. ידוע לי כי מסירת פרטים כוזבים לעניין הגשת הבקשה ושימוש בתו שלא בהתאם להתחייבותי כמפורט למעלה הינם עבירה על החוק וזכות השימוש בתו תפקע ולעירייה תהיה הזכות לבטל את התו, וזאת בנוסף ליתר הסעדים העומדים לרשותה.
loading...

טוען נתונים...