האתר מאובטח לביצוע תשלומים באמצעות כרטיס אשראי

סמל עירייה - עיריית פתח תקווה
עיריית פתח תקווה

בקשה לתו חניה


פרטים אישיים

*
*
*
*

*
*

כתובת מגורים

*

*

פרטי הרכב*
*
*
*

קבצים מצורפים

נא לצרף את המסמכים בכיוון הנכון ולא הפוכים

*
*
*
* Tabo Contract Document Required


שליחת בקשה לתו חניה

הצהרת המבקש
הנני מבקש/ת בזאת להנפיק לי תווית חניה בהתאם לסעיף 16(ג) לחוק העזר לפתח- תקווה "העמדת רכב וחנייתו", התשנ"א 1991 (להלן "חוק עזר") והנני מתחייב/ת בחתימת ידי להשתמש בתווית החניה בהתאם לכל הוראות חוק העזר, כמפורט להלן:

עם קבלת תו החניה הנני מתחייב בזאת:
1. לשמור על שלמות התווית.
2. לא להעביר את התו לרכב אחר ו/או לכל שימוש אחר, לא ניתן להעבירו לשימוש נהג אחר.
3. להחזיר את התו לרשות החניה עם מכירת הרכב ו/או עם החזרת הרכב למקום העבודה.
4. להחזיר את התו לרשות החניה,בעת שינוי מקום מגורים.
5. יש להדביק את תווית החנייה על שימשת הרכב הקדמית בצד ימין בפינה העליונה, באופן שתהא גלויה לעין כל.

הנני מצהיר, כי כל המידע המפורט בבקשה ובמסמכים המצורפים לה נכון.
ידוע לי כי מסירת פרטים כוזבים לעניין הגשת הבקשה ושימוש בתו שלא בהתאם להתחייבותי כמפורט למעלה הינם עבירה על החוק וזכות השימוש בתו תפקע ולעירייה/מועצה תהיה הזכות לבטל את התו, וזאת בנוסף ליתר הסעדים העומדים לרשותה.
לידיעתך: במידת הצורך נבקשך להמציא מסמכים נוספים.
לתשומת ליבך, יש להקפיד על ההנחיות צירוף המסמכים: בקשה ללא המסמכים הנדרשים, לא תאושר.

רכב שמשקלו הכולל מעל 4 טון אינו זכאי אינו לקבל תו דייר קבע/שכירות/גיל הזהב.

לאחר אישור הבקשה על ידי רשות החניה, 
יש להגיע למשרדי רשות החנייה העירונית פתח תקווה ברחוב שפיגל 3 קומה 4, קניון כיכר העיר, לקבלת התווית.
מענה טלפוני  בטל' מס' 03-9059200 בימים: א,ב,ג,ה בין השעות 09:00 -11:00 ומ- 13:00 עד 15:00.

קבלת תווית חדשה ,מותנת בהחזרת התווית הקודמת.לידיעתך, המידע שנמסר על ידך בטופס זה, נשמר במאגרי המידע של העירייה על מנת לתת לך שירות מטעמה.


loading...

טוען נתונים...