האתר מאובטח לביצוע תשלומים באמצעות כרטיס אשראי

סמל עירייה - עיריית פתח תקווה
עיריית פתח תקווה

בקשה לתו חניה

פרטים אישיים

*
*
*
*

*
*

כתובת מגורים

*

*

פרטי הרכב

*
*
*
*

קבצים מצורפים

*
*
*
*
* Tabo Contract Document Required


שליחת בקשה לתו חניה

הצהרת המבקש
הנני מבקש/ת בזה להנפיק לי תווית חניה בהתאם לסעיף 16(ג) לחוק העזר לפתח- תקווה "העמדת רכב וחנייתו", התשנ"א 1991 (להלן "חוק עזר") והנני מתחייב/ת בחתימת ידי להשתמש בתווית החניה בהתאם לכל הוראות חוק העזר, כמפורט להלן:

עם קבלת תו החניה הנני מתחייב בזאת:
1. לשמור על שלמות התווית.
2. לא להעביר את התו לרכב אחר ו/או לכל שימוש אחר, לא ניתן להעבירו לשימוש נהג אחר.
3. להחזיר את התו לרשות החניה עם מכירת הרכב ו/או עם החזרת הרכב למקום העבודה.
4. להחזיר את התו לרשות החניה, עם שינוי מקום מגוריי.
5. תווית החניה תודבק על שמשת הרכב הקדמית בצד ימין בפינה העליונה, באופן שתהא גלויה לעין כל.

הנני מצהיר, כי כל המידע המפורט בבקשה ובמסמכים המצורפים לה נכון.
ידוע לי כי מסירת פרטים כוזבים לעניין הגשת הבקשה ושימוש בתו שלא בהתאם להתחייבותי כמפורט למעלה הינם עבירה על החוק וזכות השימוש בתו תפקע ולעירייה/מועצה תהיה הזכות לבטל את התו, וזאת בנוסף ליתר הסעדים העומדים לרשותה.
לידיעתך, במידת הצורך נבקשך להמציא מסמכים נוספים.
לתשומת לבך, יש להקפיד להנחיות צירוף המסמכים, בקשה ללא המסמכים הנדרשים לא תאושר.
רכב מעל 4 טון (משקל כולל) אינו יכול לקבל תו דייר.

לאחר אישור הבקשה על ידי רשות החניה, 
יש להגיע למשרדי רשות החניה העירונית פתח תקווה ברחוב שפיגל 3 קומה 4.
מותנה בהחזרת התוית הקודמת.
loading...

טוען נתונים...