האתר מאובטח לביצוע תשלומים באמצעות כרטיס אשראי

סמל עירייה - עיריית רחובות
עיריית רחובות

בקשה לתו חניה

טופס בקשה לתו דייר / זהב / עובד/ת עירייה 

לידיעת התושבים , אגף תנועה ,שילוט , פיקוח ושיטור עירוני מחדש את תווי הדייר האזוריים המאפשרים חניה חופשית באזור מגוריכם.

התו הינו אישי ומונפק לרכב באמצעות מדבקה שתוצמד לשמשת הרכב הקדמית
בצידה הימני למעלה!

זכאי/ת לתו דייר אזורי – מי שמתגורר/ת (מגורים בלבד) במקום שנקבע כמקום חניה מוסדר (כחול-לבן, כחול-אדום).

רשאי/ת לקבל תו דייר אזורי מי שהמציא/ה רישיון רכב בתוקף ע"ש הזכאי/ת בלבד,
רישיון נהיגה בתוקף, תעודת זהות+ספח.

לתשומת ליבכם, בקשה ללא המסמכים הנדרשים לא תתקבל.

כמו-כן, במידת הצורך נבקשכם להמציא מסמכים נוספים.

*רכב מעל 4 טון (משקל כולל) אינו יכול לקבל תו דייר.

*לא תתקבלנה בקשות לתו דייר לדירות מחולקות שלא בהתאם להיתר הבניה כחוק.

* לא תתקבלנה בקשות לתו דייר לשוכרי דירה שאינם רשומים כמשלמי ארנונה.

 


פרטים אישיים

*
*
*
*

*
*

כתובת מגורים

*

*
פרטי הרכב

*

*
*
*
*

צירוף קבצים

נא לצרף את המסמכים בכיוון הנכון ולא הפוכים

*
*
*


שליחת בקשה

עם קבלת אישור תו הדייר הנני מתחייב/ת בזאת:

1. להודיע לאגף תנועה, שילוט, פיקוח ושיטור עירוני בדבר שינוי מקום מגורים ובהחזרת התו האזורי.

2. להודיע לאגף תנועה, שילוט, פיקוח ושיטור עירוני בדבר מכירת הרכב ובהחזרת התו האזורי.

3. ידוע לי שהזכויות הנגזרות מאישור החניה באמצעות התו יחולו רק בתקופת תוקף התו.

הנני מצהיר/ה, כי כל המידע המפורט בבקשה ובמסמכים המצורפים לה נכונים. 

ידוע לי כי מסירת פרטים כוזבים לעניין הגשת הבקשה ושימוש בתו שלא בהתאם להתחייבותי כמפורט למעלה הינם עבירה על החוק ולעירייה תהיה הזכות לבטל את התו.

__________________________________________________________

• אני מסכים/ה להצהרה .

• הנני מאשר/ת בזאת שימוש במספר הטלפון הנייד וכן בכתובת הדוא"ל לצורך הטיפול בבקשה.לידיעתך, המידע שנמסר על ידך בטופס זה, נשמר במאגרי המידע של העירייה על מנת לתת לך שירות מטעמה.


loading...

טוען נתונים...