האתר מאובטח לביצוע תשלומים באמצעות כרטיס אשראי

סמל עירייה - עיריית גבעת שמואל
עיריית גבעת שמואל

בקשה לתו חניה

אם ברשותך היתר בתוקף והינך מעוניין לבצע החלפה של ההיתר לרכב אחר נא לציין זאת בשדה "הערות"


פרטים אישיים

*
*
*
*

*
*

כתובת מגורים

*

*
פרטי הרכב

*
*
*
*

צירוף קבצים

נא לצרף את המסמכים בכיוון הנכון ולא הפוכים

*

*

שליחת בקשה

לידיעת המבקש,

1. במילוי הטופס בלבד, אין הרשות מתחייבת להפקת התו המבוקש, אלא בהתאם לנהליה ולאישור שישלח למייל שצויין בבקשה.

2. תו החניה הונפק על פי מס רכב, בעת מכירת רכב ו/או החזרת הרכב למקום העבודה יש ליצור קשר עם המחלקה המנפיקה ברשות.

3. תו החניה הונפק בהתאם לכתובת המגורים שהצהרת, עם שינוי כתובת המגורים יש ליצור קשר עם המחלקה המנפיקה ברשות.

בשליחת הבקשה, הינך מאשר את ההצהרה הבאה:

הנני מצהיר, כי כל המידע המפורט בבקשה ובמסמכים המצורפים לה נכון. ידוע לי כי מסירת פרטים כוזבים לעניין הגשת הבקשה ושימוש בתו שלא בהתאם להתחייבותי כמפורט למעלה הינם עבירה על החוק וזכות השימוש בתו תפקע ולעירייה תהיה הזכות לבטל את התו, וזאת בנוסף ליתר הסעדים העומדים לרשותה.


לידיעתך, המידע שנמסר על ידך בטופס זה, נשמר במאגרי המידע של העירייה על מנת לתת לך שירות מטעמה.


loading...

טוען נתונים...