האתר מאובטח לביצוע תשלומים באמצעות כרטיס אשראי

סמל עירייה - עיריית גבעת שמואל
עיריית גבעת שמואל

בקשה לתו חניה

אם ברשותך היתר בתוקף והינך מעוניין לבצע החלפה של ההיתר לרכב אחר נא לציין זאת בשדה "הערות"


פרטים אישיים

*
*
*
*

*
*

כתובת מגורים

*

*
במידה ולא קיימים רחובות ביישובך יש להקליד את שם היישוב
במידה ולא מופיע שם רחובך אנא פנה לרשות, למחלקת החניה.
פרטי הרכב

* Report Number

*
*
*

צירוף קבצים

הוראות להעלאת הקבצים:
*נא לצרף את המסמכים בכיוון הנכון ולא הפוכים
*קבצים מסוג תמונה עד גודל של 8MB
*קבצים מסוג PDF עד גודל של 2MB

*

*

שליחת בקשה

לידיעתך,

1. במילוי הטופס בלבד, אין הרשות מתחייבת להפקת התו המבוקש, אלא בהתאם לנהליה ולאישור שישלח למייל שצויין בבקשה.

2. תו החניה הונפק על פי מס רכב, בעת מכירת רכב ו/או החזרת הרכב למקום העבודה יש ליצור קשר עם המחלקה המנפיקה ברשות.

3. תו החניה הונפק בהתאם לכתובת המגורים שהצהרת, עם שינוי כתובת המגורים יש ליצור קשר עם המחלקה המנפיקה ברשות.

בשליחת הבקשה, הינך מאשר/ת את ההצהרה הבאה:

הנני מצהיר/ה, כי כל המידע המפורט בבקשה ובמסמכים המצורפים לה נכון. ידוע לי כי מסירת פרטים כוזבים לעניין הגשת הבקשה ושימוש בתו שלא בהתאם להתחייבותי כמפורט למעלה הינם עבירה על החוק וזכות השימוש בתו תפקע ולעירייה תהיה הזכות לבטל את התו, וזאת בנוסף ליתר הסעדים העומדים לרשותה.


לידיעתך, המידע שנמסר על ידך בטופס זה, נשמר במאגרי המידע של העירייה על מנת לתת לך שירות מטעמה.


loading...

טוען נתונים...